Mahalaxmi Gold Satta Result of June 25, 2024 & June 24, 2024

Games List

Mon. 24th

Tue. 25th

DESAWAR

at 05:00 AM

27

62

MAHALAXMI GOLD

at 04:15 PM

77

01

FARIDABAD

at 06:00 PM

85

95

GHAZIABAD

at 09:00 PM

95

--

GALI

at 11:30 PM

44

XX

Click here for all games results.

Mahalaxmi Gold Satta Result Chart of June 2024 with Gali, Desawer, Gaziabad, Faridabad and Shri Ganesh

DATE DSWRMahalaxmi GoldFRBDGZBDGALI
01 48 14 66 38
02 68 06 33 39 66
03 39 42 28 55 02
04 69 01 01 46 50
05 18 77 34 08 13
06 32 45 72 83 47
07 30 29 55 04 84
08 25 96 67 11 05
09 19 06 28 24 51
10 34 94 85 30 03
11 80 18 84 89 69
12 71 59 42 32 76
13 51 93 88 18 85
14 82 72 07 43 15
15 08 34 86 01 67
16 37 29 46 69 45
17 84 98 74 89 96
18 82 97 77 69 48
19 34 64 64 42 81
20 84 44 00 91 56
21 11 31 43 85 26
22 08 98 11 05 73
23 72 80 65 64 34
24 27 77 85 95 44
25 62 01 95 -- XX