Chotti Gali Satta Result of May 25, 2024 & May 24, 2024

Games List

Fri. 24th

Sat. 25th

DESAWAR

at 05:00 AM

06

XX

FARIDABAD

at 06:00 PM

12

XX

GHAZIABAD

at 09:00 PM

77

XX

CHOTTI GALI

at 11:00 PM

18

XX

GALI

at 11:30 PM

11

XX

Click here for all games results.

Chotti Gali Satta Result Chart of May 2024 with Gali, Desawer, Gaziabad, Faridabad and Shri Ganesh

DATE DSWRFRBDGZBDChotti GaliGALI
01 75 84 50 73
02 95 18 70 14 80
03 76 28 69 80 88
04 92 41 20 63 02
05 76 26 60 40 40
06 20 07 56 44 70
07 82 27 91 60 40
08 32 02 18 30 49
09 07 31 94 25 03
10 84 49 47 73 74
11 93 65 77 26 68
12 48 47 31 68 29
13 48 67 17 98 06
14 78 61 54 30 59
15 45 27 23 11 83
16 76 19 91 88 28
17 32 80 80 80 11
18 37 61 30 10 21
19 62 54 88 88 70
20 01 12 12 39 32
21 18 97 69 55 77
22 38 67 81 31 65
23 96 51 58 59 54
24 06 12 77 18 11
25 XX XX XX XX XX