Maa Bhagwati Satta Result of May 25, 2024 & May 24, 2024

Games List

Fri. 24th

Sat. 25th

DESAWAR

at 05:00 AM

06

--

MAA BHAGWATI

at 03:30 PM

69

XX

FARIDABAD

at 06:00 PM

12

XX

GHAZIABAD

at 09:00 PM

77

XX

GALI

at 11:30 PM

11

XX

Click here for all games results.

Maa Bhagwati Satta Result Chart of May 2024 with Gali, Desawer, Gaziabad, Faridabad and Shri Ganesh

DATE DSWRMaa BhagwatiFRBDGZBDGALI
01 62 75 84 73
02 95 19 18 70 80
03 76 04 28 69 88
04 92 65 41 20 02
05 76 65 26 60 40
06 20 32 07 56 70
07 82 98 27 91 40
08 32 45 02 18 49
09 07 19 31 94 03
10 84 06 49 47 74
11 93 92 65 77 68
12 48 98 47 31 29
13 48 70 67 17 06
14 78 18 61 54 59
15 45 87 27 23 83
16 76 65 19 91 28
17 32 41 80 80 11
18 37 45 61 30 21
19 62 02 54 88 70
20 01 36 12 12 32
21 18 14 97 69 77
22 38 33 67 81 65
23 96 80 51 58 54
24 06 69 12 77 11
25 -- XX XX XX XX