Dwarka King Satta Result of May 25, 2024 & May 24, 2024

Games List

Fri. 24th

Sat. 25th

DESAWAR

at 05:00 AM

06

XX

FARIDABAD

at 06:00 PM

12

XX

DWARKA KING

at 08:55 PM

00

XX

GHAZIABAD

at 09:00 PM

77

XX

GALI

at 11:30 PM

11

XX

Click here for all games results.

Dwarka King Satta Result Chart of May 2024 with Gali, Desawer, Gaziabad, Faridabad and Shri Ganesh

DATE DSWRFRBDDwarka KingGZBDGALI
01 75 34 84 73
02 95 18 45 70 80
03 76 28 87 69 88
04 92 41 24 20 02
05 76 26 38 60 40
06 20 07 44 56 70
07 82 27 04 91 40
08 32 02 76 18 49
09 07 31 88 94 03
10 84 49 00 47 74
11 93 65 67 77 68
12 48 47 06 31 29
13 48 67 77 17 06
14 78 61 89 54 59
15 45 27 54 23 83
16 76 19 00 91 28
17 32 80 60 80 11
18 37 61 17 30 21
19 62 54 65 88 70
20 01 12 33 12 32
21 18 97 56 69 77
22 38 67 36 81 65
23 96 51 00 58 54
24 06 12 00 77 11
25 XX XX XX XX XX