Mahamaya Satta Satta Result of June 25, 2024 & June 24, 2024

Games List

Mon. 24th

Tue. 25th

DESAWAR

at 05:00 AM

27

62

MAHAMAYA SATTA

at 01:00 PM

05

00

FARIDABAD

at 06:00 PM

85

95

GHAZIABAD

at 09:00 PM

95

04

GALI

at 11:30 PM

44

XX

Click here for all games results.

Mahamaya Satta Satta Result Chart of June 2024 with Gali, Desawer, Gaziabad, Faridabad and Shri Ganesh

DATE DSWRMahamaya SattaFRBDGZBDGALI
01 27 14 66 38
02 68 92 33 39 66
03 39 00 28 55 02
04 69 01 01 46 50
05 18 22 34 08 13
06 32 01 72 83 47
07 30 81 55 04 84
08 25 31 67 11 05
09 19 87 28 24 51
10 34 08 85 30 03
11 80 00 84 89 69
12 71 56 42 32 76
13 51 01 88 18 85
14 82 09 07 43 15
15 08 16 86 01 67
16 37 18 46 69 45
17 84 65 74 89 96
18 82 88 77 69 48
19 34 47 64 42 81
20 84 98 00 91 56
21 11 00 43 85 26
22 08 79 11 05 73
23 72 19 65 64 34
24 27 05 85 95 44
25 62 00 95 04 XX