Nasirabad Satta Result of May 25, 2024 & May 24, 2024

Games List

Fri. 24th

Sat. 25th

DESAWAR

at 05:00 AM

06

XX

FARIDABAD

at 06:00 PM

12

XX

GHAZIABAD

at 09:00 PM

77

XX

NASIRABAD

at 10:25 PM

21

XX

GALI

at 11:30 PM

11

XX

Click here for all games results.

Nasirabad Satta Result Chart of May 2024 with Gali, Desawer, Gaziabad, Faridabad and Shri Ganesh

DATE DSWRFRBDGZBDNasirabadGALI
01 75 84 70 73
02 95 18 70 39 80
03 76 28 69 76 88
04 92 41 20 01 02
05 76 26 60 40 40
06 20 07 56 52 70
07 82 27 91 67 40
08 32 02 18 83 49
09 07 31 94 07 03
10 84 49 47 10 74
11 93 65 77 60 68
12 48 47 31 16 29
13 48 67 17 27 06
14 78 61 54 26 59
15 45 27 23 17 83
16 76 19 91 54 28
17 32 80 80 26 11
18 37 61 30 99 21
19 62 54 88 49 70
20 01 12 12 67 32
21 18 97 69 60 77
22 38 67 81 20 65
23 96 51 58 46 54
24 06 12 77 21 11
25 XX XX XX XX XX