Rajdhani Jaipur Satta Result of May 25, 2024 & May 24, 2024

Games List

Fri. 24th

Sat. 25th

DESAWAR

at 05:00 AM

06

81

RAJDHANI JAIPUR

at 02:00 PM

33

XX

FARIDABAD

at 06:00 PM

12

XX

GHAZIABAD

at 09:00 PM

77

XX

GALI

at 11:30 PM

11

XX

Click here for all games results.

Rajdhani Jaipur Satta Result Chart of May 2024 with Gali, Desawer, Gaziabad, Faridabad and Shri Ganesh

DATE DSWRRajdhani JaipurFRBDGZBDGALI
01 86 75 84 73
02 95 62 18 70 80
03 76 01 28 69 88
04 92 79 41 20 02
05 76 38 26 60 40
06 20 61 07 56 70
07 82 62 27 91 40
08 32 13 02 18 49
09 07 27 31 94 03
10 84 32 49 47 74
11 93 79 65 77 68
12 48 15 47 31 29
13 48 27 67 17 06
14 78 83 61 54 59
15 45 59 27 23 83
16 76 37 19 91 28
17 32 62 80 80 11
18 37 56 61 30 21
19 62 93 54 88 70
20 01 29 12 12 32
21 18 34 97 69 77
22 38 27 67 81 65
23 96 53 51 58 54
24 06 33 12 77 11
25 81 XX XX XX XX